Dirigent

Reageren uitgeschakeld

Sinds kort geeft ………………….de leiding aan “De Driemasters”. Hoewel veel zeemansliedjes eenstemmig zijn, streeft …………………. er naar dat “De Driemasters” hun liederen tweestemmig uit te voeren.